Model release


Umowa pomiędzy fotografem i modelem (wykonawcą i zamawiającym)

Wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie woli

Kilka ważnych artykułów, w których omówione są prawne aspekty fotografowania.


  • www.danheller.com/model-release-primer.html
  • www.danheller.com/model-release
  • www.cob.org/documents/mayor/eob/legal-rights-of-photographers.pdf
  • www.nyip.edu/
  • www.prawowmodzie.pl/zgoda-na-rozpowszechnianie-wizerunku/
  • fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/