Rysunki na budynku.


Rysunki, ilustracje na budynku w okolicy  Nowego Miasta w Warszawie. Dokumentacja fotograficzna obiektu. Fotografia miejska. Fotoreportaż.

Trupa teatralno muzyczna. Aktorzy, gra.